แนะนำของดี ที่กิน ที่เที่ยว วัดใน จ.อุบลฯ โดยคนอุบลฯ แท้ๆ Ubonratchathani Town Thailand
visiting place in ubonratchataniRecommend Temple visiting in ubonratchatani

Luangpor-ngeng-WatPaknam-Boongsaphang-Ubonratchatani

Luangpor-ngeng-WatPaknam-Boongsaphang-Ubonratchatani

ในเมืองอุบล มี พระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ นะครับ แต่ที่จะมาแนะนำวันนี้ คือหลวงพ่อเงิน แห่งวัดปากน้ำ บุ่งสระพังครับ
ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปีแล้ว การเดินทางมายังวัดปากน้ำ ใช้เส้นทางจาก อ.เมืองอุบล มาทาง บ้านตาลสุม ประมาณ 11 กิโลเมตรครับ

อีกทั้งวัดนี้ บางช่วงจะมีงานอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
มาให้ประชาชนได้สักการะด้วยครับ  อีกทั้งมาที่วัดยังได้กราบขอพรจาก หลวงพ่อเงิน พระพุทธรูปคู่บารมีกับ จ.อุบลราชธานี
ครั้นก่อตั้ง จังหวัด ครับ อายุราวกว่า 700 ปี อย่างไรลองชมภาพกันเลยครับผม

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8712
ภายในอุโบสถที่จัดแสดง พระบรมสารีริกธาตุ จะจัดขึ้น แล้วแต่ช่วงเท่านั้น ไม่ได้จัดตลอดทุกวันนะครับ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%877
ภายในอุโบสถที่จัดแสดง พระบรมสารีริกธาตุ จะจัดขึ้น แล้วแต่ช่วงเท่านั้น ไม่ได้จัดตลอดทุกวันนะครับ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%875
หลวงพ่อเงิน อายุกว่า 700 ปี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบล

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%872
พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน และพระอรหันต์ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%87
หลวงพ่อเงิน อายุกว่า 700 ปี ณ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง จ.อุบล

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%879
งานแสดงพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ธาตุ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%876
งานแสดงพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ธาตุ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8710
งานแสดงพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และ พระอรหันต์ธาตุ

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8711
พระพุทธรูป รูปจำลองหลวงพ่อเงิน
ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์ มีนามเดิม บุญจันทร์ นามสกุล ประสานพิมพ์ อายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑
เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๙ โยมบิดา ชื่อ นายคำ นามสกุล ประสานพิมพ์  โยมมารดา ชื่อ นางคูณ
นามสกุล ประสานพิมพ์ ณ บ้านปากน้ำ(บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

บ้านปากน้ำ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี บนเส้นทางกิโลเมตรที่ ๑๑ (เดิมขึ้นอยู่กับตำบลดอนมดแดง)
เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์   หากเปรียบเทียบกับหมู่บ้านในละแวกเดียวกัน เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูล นอกจากนั้น ยังมีสายน้ำสายหนึ่งแยกตัวออกมาจากแม่น้ำมูล ทอดตัวเข้ามาในบริเวณหมู่บ้าน เรียกว่า “บุ่งสระพัง” เมื่อ ถึงหน้าแล้ง น้ำในแม่น้ำมูลลดลง หาดทรายก็จะผุดขึ้นตรงบริเวณปากบุ่งสระพัง ทอดตัวขาวโพลนไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ ซึ่งเป็นร่องน้ำลึก

หาดบุ่งสระพังจึงกลายเป็นหาดทรายทะเลน้ำจืดที่ผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาอาศัยพักผ่อนในวันหยุด
บุ่งสระพังอุดมไปด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงได้อาศัยแม่น้ำมูลและบุ่งสระพังในการประกอบอาชีพ   บ้านปากน้ำ จึงเป็นที่รู้จักในนาม บุ่งสระพัง อีกชื่อหนึ่งด้วย สภาพของหมู่บ้านในสมัยนั้นยังเป็นป่ากว้างดงใหญ่ ค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวจังหวัด การเดินทางจากหมู่บ้านเข้าตัวจังหวัดค่อน ข้างยากลำบาก เนื่องจากถนนหนทางก็มีแต่ทางเกวียน เวลาจะเข้าตัวจังหวัดก็ต้องนั่งเกวียนเข้าไป การค้าขาย และการสัญจรไปมา ต้องอาศัยเกวียนเป็นหลัก หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องอาศัยเรือ ลงเรือที่ท่าปาก บุ่งสระพังแล้วพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงเมืองอุบล

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%878
ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์เล่าว่า ท่านเกิดในครอบครัวนักปราชญ์   เนื่องจากโยมปู่กับโยมตาของท่านเป็นผู้มีความรู้ เป็นที่เคารพนับถือของคนในย่านนั้น โดยเฉพาะโยมปู่ของท่านมีญาณพิเศษ เก่งทางด้านคาถาอาคม สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตาเนื้อของคนเรา จนเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้าน ตลอดจนหมู่บ้านใกล้เคียง ท่านช่วยเหลือผู้คนมากมาย จนชาวบ้านเรียกว่า “หมอเทวดา” โยมปู่ของท่านเป็นคนบ้านผาแก้วใหญ่ ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านคาถาอาคม
พระเถระผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้น คือ ครูบาธรรมวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระมหาวีรวงส์(อ้วน ติสฺโส) และหลวงปู่หลวงปู่พระครูวิโรจนฯ (รอด นนฺตโร) ก็อยู่ที่บ้านผาแก้วนี้

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%874
ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัฒน์เป็นลูกชาย คนโตในจำนวนพี่น้อง ทั้งหมด ๕ คน เมื่ออายุพอที่จะได้เข้ารับการศึกษา ท่านได้เข้าเรียนในระดับชั้นประถม ศึกษาที่โรงเรียนวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%873
อุโบสถตกแต่งได้สวยงามมากๆๆ

สภาพการเรียนการสอนในสมัยนั้น ยังไม่มีโรงเรียนเหมือน ปัจจุบัน ต้องนั่งเรียนตามศาลาวัด และการเรียนก็ไม่ได้จริงจังอย่างทุก วันนี้ เพราะไม่ได้เรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพอะไร เพียงแค่ให้อ่านออกเขียนได้ รู้วิธีบวกลบคูณหารเท่านั้น ท่านเรียนจนจบชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดปากน้ำนั่นเอง


การเดินทางมายังวัดปากน้ำ บุ่งสระพัง สามารถเดินทางตาม Google Map ได้เลยครับ


ขอบพระคุณข้อมูลจากเว็บ : http://www.watpaknamubon.com และ http://www.kammatan.com

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin