Ubonratchatani Candle Festival on July 2018.

อุโมงค์แสงแห่งศรัทธา ริมแม่น้ำมูลหน้าวัดหลวง “ฮิตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” งานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 23 – 28 กรกฎาคม 2561 Ubonratchatani Candle Festival on July 2018. เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ สำหรับงานอุโมงค์แสงแห่งศรัธรา ริมแม่น้ำมูลหน้าวัดหลวง อ.เมือง

Share
Read more

Loy-Kratong-festival-in-Ubonratchatani-14-November-2016

Loy-Kratong-festival-in-Ubonratchatani-14-November-2016 งานประเพณีลอยกระทงในอุบล ปี 2559 บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว ทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้า 14 พย 2559 เก็บภาพบรรยากาศ “หนองบัว” ก่อนจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  งานประเพณีลอยกระทงในอุบล ปี 2559

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin