Kabbua : Ubonratchatani ‘s textile.

Kabbua : Ubonratchatani ‘s textile. ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี มีสัญญลักษณ์คือ ดอกบัว หรือเรียกกันอย่างคุ้นหู ว่า เมืองดอกบัว  ดังนั้นคนเฒ่าคนแก่ ท่านเลยได้ตั้งชื่อว่า ผ้ากาบบัว เป็นผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผ้านุ่งของผู้หญิง ใส่เข้าวัด ได้ครับผม

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin