Ubonratchatani Smart Bus from Airport to Bus station.

รถบัส ภายในเมืองอุบล จากสนามบิน เข้าเมือง มีหรือเปล่า Ubonratchatani Smart Bus from Airport to Bus station. นับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ที่จะมีรถบัสติดแอร์ หรือรถเมล์ติดแอร์ วิ่งภายในเมืองอุบลราชธานี ต้องขอบคุณทุกหน่วยและฝ่ายที่ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะทีม “อุบลราชธานีพัฒนาเมือง”

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin