การเดินทาง จาก จ.อุบลราชธานี ไปยัง เมืองปากเซ สปป.ลาว เที่ยวลาวใต้

การเดินทาง จาก จ.อุบลราชธานี ไปยัง เมืองปากเซ สปป.ลาว เที่ยวลาวใต้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากไปเดินทางท่องเที่ยว จาก จ.อุบลราชธานี ไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว สามารถเดินทางไปโดยขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางจาก อุบลราชธานี  – ปากเซ สามารถสอบถามรายละเอียดเส้นทางได้ที่

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin