อบรมอานาปานสติเด็ก (หลักสูตร1วัน) สอนโดย ทีมงาน ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่ ม.อุบลฯ

อบรมอานาปานสติเด็ก (หลักสูตร1วัน) สอนโดย ทีมงาน ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 8-16 ปี เข้าอบรม อานาปานสติเด็ก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin