ราคาลงโฆษณาในเว็บ https://ubon.town อัฟเดทใหม่ 2017 Banner-Ads-Price-Ubontown-2017

Pricing update Year:2017 ADS or Banner in https://ubon.town 

We have 3 kind of ADS or Banner products,

1.W1 , W2 : Position in Centre of website.
2.SB1 , SB2 : Position in SideBar of website.
3. TextLink : Add your message into our content 1 by 1 .

Contact asking more information about ADS or Banner to share your brand in our website https://ubon.town
Please do not hesitate to contact us , If you need any information about ADS or Banner.
Email : info[at]ubon.town
Telephone number : 086-415-0926


W1 , W2 : ตำแหน่งกลางๆของเว็บ Center


W1 , W2 : ตำแหน่งกลางๆของเว็บ Center


SB1 , SB2 : ตำแหน่งไซต์บาร์ของเว็บ SideBar


เป็นแบบ TextLink

Share
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin