แนะนำของดี ที่กิน ที่เที่ยว วัดใน จ.อุบลฯ โดยคนอุบลฯ แท้ๆ Ubonratchathani Town Thailand
เรื่องทั่วไป ใน จ.อุบลฯ

สัญลักษณ์ และคำขวัญ ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดอุบลราชธานี

สัญลักษณ์ ประจำจังหวัด อุบลราชธานี

ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี : ต้นยางนา ( Dipterocorpus Alotus )
ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี : ดอกบัว ( Lotus )
สินค้าเด่นของ จังหวัดอุบลราชธานี : ผ้ากาบบัว อุบลราชธานี ( Fabric Kabbaw )

คำขวัญประจำจังหวัด :
อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

Thong1
ตราประจำจังหวัด : รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ

S__2326575
ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัด อุบลราชธานี

Logo_ub4
ดอกบัว

ผ้ากาบบัว2
ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เพลงประจำจังหวัดอุบลราชธานี  กดฟังเพลงประจำจังหวัดอุบลฯ
ผู้แต่ง : เทอด บุณยรัตพันธุ์  
อุบลราชธานีนี้ไทยดีเมืองหนึ่ง หากอยู่ถึงแดนแม่โขง ที่คดโค้งไหลไปเป็นทาง
ไหลไปหว่างกลางไม่มีเหินไม่มีห่างพี่น้องไทยอยู่ทางพี่น้องลาวอยู่ทาง
อุบลราชธานีนี้เป็นที่ชุมนุม แห่งดอกโกสุมหรือเจ้าปทุมมา นั้นคือดอกบัวบานตระการก้านใบมีดีอย่างไรทั่วแคว้นแดนไทย
ไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้าใคร ….รักษาคุณความดีเหมือนบัวมีสีรื่นรมย์กลิ่นหอมชื่นชม
ภิรมย์หฤหรรกลิ่นหอมบัวนั้นสุขสันต์เพิ่มพูน อยู่ในแม่น้ำมูล
นั้นเหมือนอุบลเป็นสุข นิราศทุกข์ปวงไทย อุบลนั้นไซร้ถิ่นทองของไทย.

ลักษณะภูมิอากาศ :
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม ฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือน กุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะเริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน

ลักษณะภูมิประเทศ :
จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช (Khorat Basin) โดยสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ำ เป็นที่ราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออกมีแม่น้ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม และมีลำน้ำใหญ่ ๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ลำเซบก ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และมีภูเขาสลับซับซ้อนหลายแห่งทางบริเวณชายแดนตอนใต้ ที่สำคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิวเขาพนมดงรัก ซึ่งกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
การปกครองส่วนภูมิภาค :
ในปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 216 ตำบล 2,699 หมู่บ้าน

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
1.อำเภอเมืองอุบลราชธานี
2.อำเภอศรีเมืองใหม่
3.อำเภอโขงเจียม
4.อำเภอเขื่องใน
5.อำเภอเขมราฐ
6.อำเภอเดชอุดม
7.อำเภอนาจะหลวย
8.อำเภอน้ำยืน
9.อำเภอบุณฑริก
10.อำเภอตระการพืชผล
11.อำเภอกุดข้าวปุ้น
12.อำเภอม่วงสามสิบ
13.อำเภอวารินชำราบ
14.อำเภอพิบูลมังสาหาร
15.อำเภอตาลสุม
16.อำเภอโพธิ์ไทร
17.อำเภอสำโรง
18.อำเภอดอนมดแดง
19.อำเภอสิรินธร
20.อำเภอทุ่งศรีอุด
21.อำเภอนาเยีย
22.อำเภอนาตาล
23.อำเภอเหล่าเสือโก้ก
24.อำเภอสว่างวีระวงศ์
26.อำเภอน้ำขุ่น

ประชากร จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรรวมทุกอำเภอ ประมาณ 1.8 ล้านคน (กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557)

การคมนาคม
การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ผู้เดินทางสามารถเดินทางทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน (จำนวน 18 เที่ยวบินต่อวัน)รถเช่า รถแท็กซี่
และรถโดยสารประจำทาง

การศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีสถานศึกษาจำนวนมาก ทั้งในสังกัดของรัฐบาลและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ
ในส่วนโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา (สพฐ.) ระดับมัธยมศึกษา (สพม.) นับร้อยแห่ง ระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ มีวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ รวม 10 แห่ง และมหาวิทยาลัย 11 แห่ง

20150731_9052
ประเพณี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีทางพุทธศาสนา ของชาวอุบลราชธานี ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีมาเป็นเวลายาวนานอีกทั้งยังเป็นต้นตำรับของงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาของไทยด้วย ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักของนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีคนแรกคือ
พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เมื่อ พ.ศ. 2325

ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คือ นายสมศักดิ์ จังตระกุล (1 ต.ค. 2558 ถึงปัจจุบัน)
ซึ่งนับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 59


ขอบพระคุณข้อมูลจาก : เว็บจังหวัดอุบลราชธานี http://www.ubonratchathani.go.th/th/  และเว็บอุบลดอททาวน์ http://ubon.town

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin