อบรมอานาปานสติเด็ก (หลักสูตร1วัน) สอนโดย ทีมงาน ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่ ม.อุบลฯ

อบรมอานาปานสติเด็ก (หลักสูตร1วัน) สอนโดย ทีมงาน ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ที่ ม.อุบลฯ

เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 8-16 ปี เข้าอบรม อานาปานสติเด็ก
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 และ วันอาทตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 – 15:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจารุวรรณ 081-4700181 , คุณทัศนีย์ 089-4253030 , คุณกฤษณ์ 086-7211287

ubu_dhamma_koanka
รายละเอียดของคอร์สอบรมครับ


การเดินทางมายัง ม.อุบลฯ ผ่าน Google MAPS.

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin