ตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรวันออกพรรษา ที่ทุ่งคำน้ำแซบ อ.วาริน จ.อุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ตักบาตรวันออกพรรษา ที่ทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07:30 น.

การทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ นั้น
เป็นประเพณีที่ชาวพุทธสืบทอดกันมายาวนานถึง 2600 ปี โดยในวันนี้ เมื่อสมัยพุทธกาลนั้น
องค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เสด็จลงจาก เทวโลก ชั้นดาวดึงส์ หลังไปเทศน์พระอภิธรรม
โปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์ หลังจากที่เสด็จลงมานั้น พระองค์ได้เนรมิตให้ทั้งสามภพ มองเห็นกัน ทั้ง เทวภูมิ มนุษย์ภูมิ และอบายภูมิ

แต่บุคคลที่พึงมองเห็นได้ จักต้องมีทิพย์จักษุ จึงจะสามารถมองเห็นด้วยตาทิพย์ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นใจความสำคัญคือให้พึงรักษาศีล 5
เพื่อน้อมมาทำสมาธิ(ให้จิตตั้งมั่น) และต่อด้วยการเจริญสติ เจริญปัญญา ตามหลักแห่งไตรสิกขา
เพื่อล้างถอนกิเลสเข้าสู่ถึงความบริสุทธิ์  ตามเสด็จองค์พระพุทธเจ้า สืบต่อไป..

ในงานวันนี้จัดที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ครับ ตรงกับวันที่จันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
โดยทางเทศบาลอำเภอวารินชำราบ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขต อ.วารินชำราบ
เช่น วัดวารินทราราม , วัดหนองป่าพง , วัดวรรณวารี และวัดต่างๆ

image
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

image
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

image
ชาวบ้าน มาร่วม พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นจำนวนมากครับ

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin