ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” #ตามรอยพ่อ ถวายความอาลัย-ในอุบล

14917045_1262488527140771_7005654952522344671_o
ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่!

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี” #ตามรอยพ่อ #ครั้งหนึ่งที่ชาวอุบลได้ชื่นชมพระบารมี
อัฟเดทภาพความประทับใจ ของพี่น้องชาวอุบลฯ ร่วมกันถวายความจงรักภักดี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริเวณทุ่งศรีเมือง 

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ชาวอุบลราชธานีจะรวมตัวแสดงความจงรักภักดีอีกครั้งในกิจกรรม
“ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี”
ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก
จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการต่างๆ เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมการแปรอักษรเป็นรูปดอกบัว
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 70,000 คน ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

15027399_1274718139251143_2465552258994814135_n
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15037093_1274717859251171_2952669791769496783_n
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15055661_1274717555917868_5589358434391244497_n
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15036649_1274728189250138_6875084617210874893_n
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15110301_1274716429251314_1014641801842672506_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15025506_1274716142584676_2255532227824386980_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15032062_1274716965917927_6358995736742713441_n
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

15085707_1274139882642302_5172376292636169837_n
ภาพมุมสูง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15094404_1274139762642314_155030062740697128_n
ภาพมุมสูง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15055608_1274718292584461_1985181137617207733_n
ภาพมุมสูง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15036355_1274140112642279_6041327982189694804_n
ภาพมุมสูงแปลอักษร เลข 9 ที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

15094400_1274140152642275_523718283786107030_n
ภาพมุมสูงแปลอักษร เลข 9 ที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

14054285_1270395273018650_7571997364707982284_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี

14991247_1270371636354347_2495905960477604493_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15039626_1270372116354299_6095855087529511437_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15039674_1270396396351871_5553065938149813055_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15068973_1270375366353974_3657411470080096741_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าอุบลพลาซ่า

15110921_1270371199687724_4456287581927898318_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15123216_1270396316351879_4991001253340219036_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15123261_1270396786351832_4615944663735576825_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15123395_1270395483018629_33847761161605151_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15129034_1270395269685317_211439752199196467_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล
15129539_1270397096351801_7501321272236809035_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15129628_1270396596351851_3435159616889684853_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15137415_1270395293018648_7204340326490573679_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล
15137464_1270371666354344_7829555374599016639_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15138346_1270395649685279_3138928593418953355_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

15138437_1270396143018563_6220133278490191022_o
ประชาชนภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมงาน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 แสดงความจงรักภักดี หน้าศาลากลางอุบล

14925615_1132514496861688_8678285493363199940_n
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภาพเก่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

14991200_1262488740474083_5748330934667838043_o
ภาพเก่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

15000256_1262488310474126_5170791204750496800_o
ภาพเก่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

15002383_1262488333807457_8572705893726722783_o
ภาพเก่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

15002511_1262488480474109_2636010136999321816_o
ภาพเก่าของ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.

กำหนดการเบื้องต้นของงานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

เวลา 16.00 น. ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมกันที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณโดยรอบตามผังที่กำหนด
เวลา 16.00-17.00 น. การแสดงความอาลัยของศิลปินแห่งชาติ นางฉวีวรรณ ดำเนิน / นาย ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม /
นางบานเย็น รากแก่น / นายเฉลิมพล มาลาคำ / นายนพดล ดวงพร และดอกอ้อ ทุ่งทอง

เวลา 17.00-17.20 น. วงดนตรีออเคสตร้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

เวลา 17.20 – 17.30 น. ฟ้อนรำเพลง อุบลราชธานี

เวลา 17.30 น.
– ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาถึงบริเวณพิธีทุ่งศรีเมือง
– ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
– ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
– ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำร้องโดย เต๋า ภูศิลป์

เวลา 18.00 น.- ร้องเพลงชาติไทย
– เพลงเล่าสู่หลานฟัง นำร้องโดย ต่าย อรไท
– เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป นำร้องโดย พ.ต.อ.ยุทธนา ทองพิทักษ์ ผกก.สภ.ม่วงเฒ่า
– จุดเทียนแสดงความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
– ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
– เสร็จพิธี

หมายเหตุ ** การแต่งกาย ชุดดำสุภาพ **


บริเวณที่จัดงาน ณ ทุ่งศรีเมือง อ.ในเมือง จ.อุบลราชธานี

ลิ้ง VDO งานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ทุ่งศรีเมือง https://www.facebook.com/chaichanarsapon/videos/1477438405606915/


เรียบเรียงข้อมูลโดย ทีมงาน http://ubon.town และ ขอบพระคุณข้อมูลจาก : FB  เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่
และ FB: พี่อดุลย์ 

Adoon Kamchatsattrupai
Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin