ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
Royal Funeral Pyre in Ubonratchatani. (Wat Supatnaram-worawihan)

วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 ทาง https://ubon.town ขออัฟเดทภาพบรรยากาศการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง
ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 6 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 12 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 12 ตุลาคม 2560


ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อ 12 ตุลาคม 2560


การเดินทางมาชม ภาพบรรยากาศพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี


ขอบพระคุณรูปสวยๆจากท่านอาจารย์อดุลย์ https://www.facebook.com/adoon.ksp

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin