งานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง อุบลราชธานี ประจำปี 2563

งานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ลอยกระทง อุบลราชธานี

ประจำปี 2563

ในปีนี้เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ วัด และชุมชนเขตเทศบาล เตรียมจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา” ไหลเรือไฟ ลอยกระทง

ในคืนวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง โดยภายในงานมีกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ในรูปแบบ New Normal

✨อาทิ เช่น กิจกรรมไหลเรือไฟ โชว์กระทงขนาดใหญ่ ร่วมลอยกระทงในคืน 15 ค่ำ เดือน 11

🙏🙏🏻ในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง

Google map : goo.gl/maps/cvSqKSvfC7C8WUop6

 

Cr. ข้อมูล และภาพประกอบ โดยเทศบาลนคร อุบลราชธานี

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin