ประกาศเลื่อน จัดงานปีใหม่และกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี 2564

ประกาศเลื่อน จัดงานปีใหม่และกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระเบิดของโรค Covid-19

ทางจังหวัดจึงมีมติให้เลื่อนการจัดงานปีใหม่และกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี 2564

ในระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย

ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ หรือมีนาคม 2564 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin