ค่าจอดรถ-เวลาจอดรถ-ในสนามบินอุบล-ที่ฝากรถในสนามบินอุบล เริ่ม 5 กย 2559.

ค่าจอดรถ-เวลาจอดรถ-ในสนามบินอุบล-ที่ฝากรถในสนามบินอุบล เริ่ม 5 กย 2559. สำหรับพื้นที่การจอดรถยนต์ที่คิดค่าบริการนั้น แบ่งเป็นพื้นที่เก็บค่าจอดรถยนต์ ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ 300 คัน และสามารถจอดรถบัสได้ 9 คัน โดยผู้ประกอบการพื้นที่จอดรถจะมีการจัดเวรยาม 6 คน และติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในลำดับต่อไป ค่าบริการที่จอดรถในสนามบินอุบล เริ่ม

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin