สัญลักษณ์ และคำขวัญ ข้อมูลทั่วไป ของจังหวัดอุบลราชธานี

สัญลักษณ์ ประจำจังหวัด อุบลราชธานี ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี : ต้นยางนา ( Dipterocorpus Alotus ) ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี : ดอกบัว ( Lotus ) สินค้าเด่นของ จังหวัดอุบลราชธานี : ผ้ากาบบัว

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin