Live Ubon_Candle_Festival_in_evening #งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ภาคกลางคืน ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

ถ่ายทอดสด#งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 #การแสดงแสงสีเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน ณ บริเวณ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม Live Ubon_Candle_Festival_in_evening ถ่ายทอดสด#งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ถ่ายทอดสด#งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 #การแสดงแสงสีเสียงแห่เทียนภาคกลางคืน ณ บริเวณ หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

Share
Read more

Candle-Festival-in-Ubonratchatani-July-2018 Annual Festival in Ubonratchatani.

กำหนดการงานแห่เทียนเข้าพรรษา 27-28 กรกฏาคม 2561 ในเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Schedule for Candle-festival-in-Ubonratchatani-2018-July. ウボンラーチャターニーのキャンドル祭り-2018年07月 In this year 2018 , Ubonratchatani Province announce Candle festival

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin