Candle Festival Ubonratchatani 2016

ขั้นตอนแกะสลักเทียนพรรษา ที่ คุ้มวัดมหาวนาราม  จ.อุบลราชธานี วันนี้ทางเว็บ ubon.town จะพาไปชมขั้นตอนแกะสลักเทียนพรรษา ที่ คุ้มวัดมหาวนาราม  จ.อุบลราชธานี ครับ ซึ่งปกติในแต่ละวัดจะเริ่มทำการแกะสลักเทียน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ 20 วันได้ครับ สำหรับขั้นตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ การออกแบบรูปแบบต้นเทียน ซึ่งแฝงไปด้วยธรรมะ ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ เช่นอริยสัจ4

Share
Read more

Candle festival in Ubonratchatani 2016

Candle festival in Ubonratchatani 2016 More detail as below , 19 July 2016 : Collect all Candle style from Every Temples

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin