Ubonratchatani Recommend point Travel Kae-Kai-in-Ubon

ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ที่อุบล แนะนำที่เที่ยวในอุบล Ubonratchatani Recommend point Travel Kae-Kai-in-Ubon เป็นคลิปที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใน จ.อุบลราชธานี ครับ รวมทั้งประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษาของ จ.อุบลฯ ร้านอาหารแนะนำก๋วยจั๊บ ปากหม้อญวณ หมูยออุบล สินค้าของฝาก ผ้ากาบบัว ผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี ”

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin