Jang Temple with Candle Tid Pim style.

แกะสลักเทียน คุ้มวัดแจ้ง จ.อุบลราชธานี เป็นเทียนขนาดใหญ่ ประเภทติดพิมพ์ สำหรับวัดที่จะแนะนำต่อไปนี้ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการแกะสลักเทียนขนาดใหญ่ ประเภทติดพิมพ์ ครับ นั่นคือคุ้มวัดแจ้ง จ.อุบลราชธานี ประเภทติดพิมพ์นั้น จะมีสิ่งที่ประดับตกแต่งให้ต้นเทียนและส่วนประกอบอื่น ๆ สวยงามคือ ดอกผึ้งหรือลายเทียน  การทำดอกผึ้งหรือลายเทียนนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ทำได้ยากกว่างานส่วนอื่น ๆ ต้องอาศัยช่างที่ชำนาญงาน

Share
Read more

Candle in PraThat Nongbua Temple Ubonratchatani

แกะสลักเทียนที่ วัดหนองบัว จ.อุบลฯ งานแห่เทียนเข้าพรรษา วันนี้ทางเว็บจะพาไปเยี่ยมชม ขั้นตอนการแกะสลักเทียน ของ คุ้มวัดหนองบัว ใน จ.อุบลราชธานี นะครับ ซึ่งก่อนที่นำมาประกวดในงานแห่เทียนเข้าพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 นั้นต้องมีขั้นตอนหรือการแกะสลัก ยากลำบากเพียงใด ภายในวัดหนองบัว จะมีพระธาตุประดิษฐสถานอยู่ครับ ซึ่งบูรณะใหม่ได้อย่างสวยงามอลังการจริงๆ

Share
Read more

Candle Festival Ubonratchatani 2016

ขั้นตอนแกะสลักเทียนพรรษา ที่ คุ้มวัดมหาวนาราม  จ.อุบลราชธานี วันนี้ทางเว็บ ubon.town จะพาไปชมขั้นตอนแกะสลักเทียนพรรษา ที่ คุ้มวัดมหาวนาราม  จ.อุบลราชธานี ครับ ซึ่งปกติในแต่ละวัดจะเริ่มทำการแกะสลักเทียน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ 20 วันได้ครับ สำหรับขั้นตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ การออกแบบรูปแบบต้นเทียน ซึ่งแฝงไปด้วยธรรมะ ที่องค์พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ เช่นอริยสัจ4

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin