OTOP-Ubonratchatani-Ban-Boong-wai-Ban-Don-Chat

OTOP-แห่งเมืองอุบล-บ้านบุ่งหวาย-บ้านดอนชาด-โอท๊อปอุบล OTOP-Ubonratchatani-Ban-Boong-wai-Ban-Don-Chat งานจักรสานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน แห่งบ้านบุ่งหวาย และบ้านดอนชาด ใน จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ทางเว็บเราจะพาไปชมสินค้าจากฝีมือชาวบ้านกันครับ บริเวณบ้านบุ่งหวาย และบ้านดอนชาดนี้ จะมีร้านค้าจากไม้ไผ่มากมายครับ เช่น ไม้กวาด,แคร่ (ที่นั่งยกสูง) , กระติบ, ร้านกาแฟไม้ไผ่ ,เล้าไก่ ,  โดยสินค้าทุกชิ้นอาศัยการผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin