Pataem national park and Great Stone in ubon

ที่เที่ยวที่คนอุบลฯ มักแนะนำให้นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสกับ สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติแห่งหนึ่งนั้น คงต้องที่นี่ครับ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งที่บริเวณผาแต้มนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หลายๆ แห่งมากครับ ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และเนิน เขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลักษณะ แปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหินเช่น Sao Chaleang

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin