Wat-TrungSri-Muang in Ubonratchatani.

วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Wat-TrungSri-Muang in Ubonratchatani. สำหรับวัดแนะนำในรอบเดือนมีนาคม 2560 นี้ ทางเว็บ https://ubon.town ขอแนะนำวัดทุ่งศรีเมือง ครับ วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายใน อ.เมืองอุบลราชธานี เป็นวัดที่เก่าแก่ และยังมีศิลปะที่ทรงคุณค่าต่อ จ.อุบลราชธานี นั่นคือ

Share
Read more

วัดดอนธาตุ รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบ ครบรอบ ๗๖ ปี(๒๕๖๐)ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร “พระปรมาจารย์ใหญ่สายพระกัมมัฏฐาน” หลวงปู่เสาร์ท่านมีความเพียรเป็นเลิศ มีความสงบเสงี่ยม พูดน้อย อ่อนน้อม สุขุม และพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นทางนั้นด้วย เป็นผู้ใฝ่ใจในธุดงควัตร หนักแน่นในพระธรรมวินัย ชอบวิเวก ไม่ติดถิ่นที่อยู่

Share
Read more
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin