วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ช่วง16:00 น. มาดู ต้นเทียน ที่เดินทางจาก อำเภอต่างๆใน จ.อุบลฯ เข้าสู่บริเวณจัดงานในทุ่งศรีเมือง

วันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ช่วง16:00 น. ขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ ภายใน จ.อุบลราชธานี
เดินทางจาก อำเภอต่างๆใน จ.อุบลฯ กำลังเคลื่อนเข้าสู่บริเวณจัดงานในทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
prepare-candle-to-muang-ubon-16july2019


วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำลังเคลื่อนจากอำเภอวารินฯ​ห้าแยกจ่าเฉย ไปยังทุ่งศรีเมือง บริเวณรวมเทียน ครับ


วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำลังเคลื่อนจากอำเภอวารินฯ​ห้าแยกจ่าเฉย ไปยังทุ่งศรีเมือง บริเวณรวมเทียน ครับ

วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กำลังเคลื่อนจากอำเภอวารินฯ​ห้าแยกจ่าเฉย ไปยังทุ่งศรีเมือง บริเวณรวมเทียน ครับเทียนจากอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี กำลังเคลื่อนจากอำเภอวารินฯ​ห้าแยกจ่าเฉย ไปยังทุ่งศรีเมือง บริเวณรวมเทียน ครับ

เทียนจากอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี กำลังเคลื่อนจากอำเภอวารินฯ​ห้าแยกจ่าเฉย ไปยังทุ่งศรีเมือง บริเวณรวมเทียน ครับ


สวยมากครับ

สวยมากครับ


วัดเมืองเดช กำลังเคลื่อนขบวนเทียนจากห้าแยกวาริน ไปยังทุ่งศรีเมือง

ขบวนเทียนจากคุ้มวัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ


เคลื่อนขบวนเทียนจากห้าแยกวาริน ไปยังทุ่งศรีเมือง

เคลื่อนขบวนเทียนจากห้าแยกวาริน ไปยังทุ่งศรีเมือง

เคลื่อนขบวนเทียนจากห้าแยกวาริน ไปยังทุ่งศรีเมือง

กดเข้าไปดูกำหนดการของงานแห่เทียนพรรษา ปี 2562

 

Share

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin